donderdag 23 augustus 2012

Chevron Pattern

A great Bo Bunny challenge this month. Create a card with the chevron pattern. Some great DT examples on their blog.
This is my card for the Bo Bunny challenge.

Een leuke wedstrijd van Bo Bunny, maak een kaart met het chevron patroon. Er staan leuke voorbeelden op hun blog.
En dit is mijn kaart voor de Bo Bunny wedstrijd.

1 opmerking: